ETİK KODEKS

APRA hər zaman ictimaiyyətlə əlaqələr peşəsi üçün intellektual rəhbərliyi təmin etməyə çalışacaq. Buna görə də biz PR menecerlər üçün etik kodeks müəyyən etmişik. APRA-ya üzv olan hər kəs bu etik kodeksləri bilməli, iş prosesi zamanı bu kedekslərə diqqət etməlidir.

İctimaiyyətlə əlaqələrin həyata keçirilməsində əsas praktikalar:
1. Mükafat
BMT Nizamnaməsinin və İnsan Hüquqlarının Universal Bəyannaməsinin prinsiplərinə riayət edin;
2. Dürüstlük
Praktik olan şəxslərlə təmasda olanların etimadını təmin etmək və saxlamaq üçün hər zaman dürüstlüklə hərəkət edin;
3. Dialoq
Dialoq üçün əxlaqi, mədəni və intellektual şərait yaratmaq və onların işlərini müzakirə etmək və fikirlərini ifadə etmək üçün cəlb edilmiş bütün tərəflərin hüquqlarını tanımaq;
4. Şəffaflıq
Onların adını, təşkilatını və təmsil etdiyimiz maraqlarını açıq şəkildə açıq və şəffaf göstərin;
5. Münaqişə
Hər hansı bir maraq doğuran münaqişələrdən çəkinin və bu cür münaqişələri təsirli tərəflərə baş verdikdə açıqlayın;
6. Məxfilik
Onlara məxfi məlumatları izah etmək;
7. Dəqiqlik
Verilən bütün məlumatların həqiqət və dəqiqliyini təmin etmək üçün bütün lazımi addımları atın;
8. Yanlışlıq
Yalan məlumatı qəsdən yaymamaq, istənmədən yayılan məlumatı təkzib etmək, yanlışlıq barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq;
9. Aldatma
Aldadıcı və ya haqsız vasitələrlə məlumat əldə etmə;
10. Məlumatlandırma
Təqdim edilmiş bir işə xidmət etmək üçün heç bir təşkilat yaratmır və ya istifadə etmir, amma əslində açıqlanmayan bir maraq görür;
11. Mənfəət
Əldə edilmiş məlumatları, sənədləri və s üçüncü tərəflərə mənfəət üçün satmaq;
12. Mükafat
Professional xidmət göstərərkən, müdirdən başqa hər kəsdən bu xidmətlərə görə heç bir ödəniş formasını qəbul etmir;
13. Hədiyyə

İctimaiyyət nümayəndələrinə və ya media və ya digər maraqlı tərəflərə heç bir şəkildə birbaşa və ya dolayı yolla heç bir təklif  vermir;
14. Təsir
İctimaiyyət nümayəndələrinə, media və ya digər maraqlı tərəflərə düzgün təsir göstərə bilməyəcək hər hansı bir hərəkət təklif etməməli;
15. Rəqiblər
Digər bir PR menecerin,şirkətin peşəkar nüfuzuna qəsdən zərər vermir;
16. Məşğulluq
Dövlət orqanlarından və ya rəqiblərindən işə alınarkən bu qurumların qaydalarına və gizlilik tələblərinə riayət etməyi öz üzərinə götürür;

APRA üzvləri bu Məcəllənin qüvvədə olmasına görə, bu Əsasnamənin pozulmasına görə Azərbaycan İctimaiyyətlə Əlaqələr Birliyinin intizam prosedurlarına əməl etməyi və onlara kömək göstərməyi qərara alır.